جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
فلزیاب logo meno

فلزیاب پیشتاز

خانه > وبلاگ >

پدیده مادون قرمز در فلزیاب

پدیده مادون قرمز در فلزیاب

نیرو و انرژی بار الکتریکی مربوط به الکترون ها میدان الکتریکی را شکل داده و در این جریان شکل گیری میدان الکتریکی تغییرات در بار الکتریکی موج و فرکانس پدید می اید و جریان میدان های الکتریکی پدید امده در حول محور یک هدف یا طلا یا فلز میدان مغناطیسی را شکل داده و در این میان حرارت نیز پدید امده و از حرارت مادون قرمز نیز بوجود می آید.
مادون قرمز متعلق به هدف یا طلا نشات گرفته از جریانات حرارت فلز یا طلا است و دارای میدان الکتریکی و مغناطیسی مربوط به ان فلز یا طلا میباشد که تغییر بار الکتریکی انها موج الکترومغناطیس مربوط به مادون قرمز را شکل می دهد.
شدت جریان میدان الکتریکی وضعیت تراکم موج الکترو مغناطیس را برای پدیده مادون قرمز به نسبت ان فلز یا طلا ایجاد مینماید.
در این شرایط فلزیاب فرکانسی یا رادار زمینی دستی میتواند با انتشار فرکانس و تشعشعات الکترومغناطیس مربوط به مادون قرمز وضعیت مادون قرمز فلزات یا طلا را در کنار بازتاب فرکانس تشخیص داده و محدوده هدف را مشخص نماید.

منبع: کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

 

مشاوره رایگان

شما میتوانید برای دریافت راهنمایی و مشاوره کامل در جهت رفع هرچه بهتر و سریع تر نیاز خود فرم زیر را تکمیل و ثبت کنید.

نام(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .