جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
فلزیاب logo meno

فلزیاب پیشتاز

خانه > وبلاگ >

تشخیص خطا در لکه رنگ های فلزیاب تصویری

تشخیص خطا در لکه رنگ های فلزیاب تصویری

یک سیستم که تصویری باشد و از شرایط مغناطیس یا یون بهره ببرد با دارا بودن تنظیمات نیز وضعیت قدرت تشخیص جداسازی طبقات منابع نزدیک به از نظر شرایط مغناطیسی یا یونی را ندارند و وضعیت لکه رنگ سیستمهای تصویری مغناطیسی یا یون یاب تنظیماتی را دارا نیستند که بتوانند جداسازی با تغییرات بار الکتریکی صحنه کار را در نظر بگیرند و در سیستمهای تصویری مغناطیسی یا یون یاب جداسازی طبقه لکه رنگ با تنظیمات انجام شدنی نمیباشد و تصاویر خطا یا اشتباه یا تکراری را نمیتوان در سیستمهای تصویری مغناطیسی یا مگنتومتر یا تسلا یا یون یاب تشخیص داده یا مشخص نمود زیرا ذات مگنتومتر ها یا یون یاب ها یا تسلا ها از جریان تفاوت مغناطیس یا یون میباشد و جدا نمودن طبقات منابع نزدیک به هم یا هم طبقه بصورت تفکیک وجود ندارد.

منبع: کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

 

مشاوره رایگان

شما میتوانید برای دریافت راهنمایی و مشاوره کامل در جهت رفع هرچه بهتر و سریع تر نیاز خود فرم زیر را تکمیل و ثبت کنید.

نام(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .