جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
فلزیاب logo meno

فلزیاب پیشتاز

خانه > وبلاگ >

فلزیاب با جریان مغناطیس و فرکانس جهت تشخیص همه تغییرات

فلزیاب با جریان مغناطیس و فرکانس جهت تشخیص همه تغییرات

تفکیک در فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب با تغییرات پدید آمده از هدف یا فلز یا طلا بنابر تشخیص جریان مغناطیس یا فرکانس به انجام میرسد و تفکیک در سیستمهای فلزیاب یا رادار زمینی دستی یا معدن یاب بستگی به نوع طراحی مدار ان یابنده دارد که ان سیستم در دسته مغناطیسی میباشد یا از دسته فرکانسی است و موضوع تفکیک تغییرات حاصله نیز از اصول تشخیص مغناطیس یا فرکانس پیروی مینماید و تشخیص با مغناطیس در یابنده ها در محدوده دو طبقه نمودن فلزات از نوع آهنی یا غیر آهنی عمل مینماید و یابنده های فرکانسی جداسازی در تفکیک را در طبقات مختلف فلزات و اهداف با عدد وی دی ای در کنار تنظیمات سطح و حجم ترشهولد به انجام میرسانند و جداسازی در یابنده فرکانسی از خطوط دقیق انرژی و تشعشع مربوط به هر منبع یا فلز یا طلا شکل میگردد که خاصیت تفکیک را برای تشخیص هدف اصلی یا طلا شکل می دهد.

منبع: کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب اجازه

 

مشاوره رایگان

شما میتوانید برای دریافت راهنمایی و مشاوره کامل در جهت رفع هرچه بهتر و سریع تر نیاز خود فرم زیر را تکمیل و ثبت کنید.

نام(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .